Cursuslokatie Seniorweb Meppel Grote Akkerstraat 10 7941 BB Meppel

Privacy beleid SeniorWeb Meppel

Privacy beleid SeniorWeb Meppel

Stichting SeniorWeb Meppel (hierna SeniorWeb) heeft als doel het bevorderen van de participatie van volwassenen op het gebied van computerkunde of informatica. Daartoe heeft zij persoonlijke gegevens nodig, zoals voor- en achternaam, geslacht, geboortejaar, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en banknummer. Ten aanzien van gewenste cursus e.d. wordt informatie gevraagd over de cursusvoorkeur, het niveau en de leerwensen van de cursist.

Van onze ambassadeurs/docenten zijn persoonlijke gegevens nodig voor een efficiënte inzet als docent bij onze cursussen.

Deze persoonlijke gegevens worden door SeniorWeb zorgvuldig beheerd en beveiligd. Registratie vindt plaats op een beschermde computer.  SeniorWeb houdt zich aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen:

  • dat wij informeren over het doel van het verzamelen van gegevens (informatieplicht);
  • dat wij de gegevens van onze (oud)cursisten en docenten niet aan derden verstrekken;
  • dat men kenbaar kan maken niet langer benaderd te willen worden door SeniorWeb
  • dat wij de digitale en schriftelijke persoonlijke gegevens van cursisten maximaal twee jaar bewaren tenzij  anders aangegeven;
  • dat wij de gegevens van oud-ambassadeurs zorgvuldig bewaren en niet aan derden verstrekken;
  • dat vernietiging van gegevens op een zorgvuldige wijze plaats vindt.

Gegevens van onze ambassadeurs worden beheerd door het bestuur van SeniorWeb en opgeslagen in een afgeschermde map in onze eigen opslagruimte. Deze gegevens worden uitsluitend met ambassadeurs/docenten gedeeld.

Welke gegevens verzamelt SeniorWeb?
SeniorWeb verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegevens over de cursist, zodra hij/zij gebruikt maakt van ons cursusaanbod. Cursisten verstrekken deze gegevens via een inschrijfformulier. Op het inschrijfformulier wordt verwezen naar dit document op deze  website.

Ambassadeurs verstrekken de persoonsgegevens tijdens een intakeprocedure.

Wie heeft inzage in de gegevens?
SeniorWeb, gevestigd op Grote Akkerstraat 10 te Meppel, is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. SeniorWeb gaat vertrouwelijk om met alle informatie en verstrekt geen persoonsgegevens aan derden. Uitsluitend als gevolg van wettelijk voorschrift, kan het noodzakelijk zijn hiervan af te wijken. Voordat dit plaatsvindt vragen wij de betreffende cursist/ambassadeur hiervoor schriftelijke toestemming.

Wat doet SeniorWeb met uw gegevens?
SeniorWeb legt uw persoonsgegevens digitaal vast in een cursusadministratie ten behoeve van het lidmaatschap en/of om u te informeren over relevante activiteiten, producten en diensten van SeniorWeb. De beveiligde cursusadministratie wordt beheerd door de cursusadministrateur. Uitsluitend de penningmeester ontvangt een kopie van een deel van de gegevens van de cursusadministratie voor incassodoeleinden.

Daarnaast vraagt SeniorWeb aan de cursisten evaluaties te geven over de gevolgde cursussen. SeniorWeb gaat vertrouwelijk om met de anonieme verstrekte gegevens. Deze worden niet doorgegeven aan andere partijen.

Indien u geen prijs meer stelt op informatie over SeniorWeb  dan kunt u dit doorgeven aan:
SeniorWeb, t.a.v. Cursusadministratie, Grote Akkerstraat  10, 7941BB Meppel of via een e-mail naar administratie@seniorwebmeppel.nl.

Hoe worden de gegevens beveiligd?
Om uw persoonlijke gegevens te beschermen, zijn binnen SeniorWeb organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen getroffen.

Alleen personen die belast zijn of worden met de uit te voeren werkzaamheden, hebben toegang tot (een deel van) de gegevens. Alle gegevens worden door middel van wachtwoorden veilig opgeslagen in Excel- en Word bestanden. Per cursus ontvangen de deelnemers aan deze cursus uitsluitend de noodzakelijke gegevens voor deze cursus.

De docent ontvangt voor de cursus uitsluitend die cursistgegevens, die noodzakelijk zijn voor het geven van een cursus. De cursusadministratie zorgt voor een back-up van de persoonlijke gegevens. Alle bestanden met persoonlijke gegevens zijn alleen te benaderen door het ingeven van een wachtwoord.

Gebruik van cookies op de website
De website van SeniorWeb maakt geen gebruik van cookies. De website registreert alleen anoniem algemene bezoekgegevens. Denk hierbij aan gegevens over de meest opgevraagde pagina’s of ingegeven zoekwoorden.

Foto’s en (Sociale) Media

Tijdens cursussen en hoogtijdagen kunnen foto’s worden gemaakt. Deze foto’s worden niet aan derden verstrekt, maar worden uitsluitend gebruikt voor informatief gebruik op onze facebookpagina en website. Indien u dit niet op prijs stelt, dan kunt u dit aangeven vóórdat of direct nadat een foto wordt gemaakt.

SeniorWeb en haar sponsoren.

Op de site van SeniorWeb treft u een aantal links aan naar onze sponsoren. SeniorWeb draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot deze links.

Vragen

Hebt u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan: t.a.v. Cursusadministratie, Grote Akkerstraat  10, 7941BB Meppel of via een e-mail naar administratie@seniorwebmeppel.nl.

Wijzigingen
SeniorWeb  heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid.

SeniorWeb Meppel versie juli 2018

Bestuur SeniorWeb Meppel